Regionalne komore u FBiH

Regionalna advokatska komora Bihać 

Regionalna advokatska komora Bihać ima svojstvo pravnog lica a sjedište je u Bihaću, ulica Nurije Pozderca 2/II, tel. +387 37 228-317; fax. +387 37 224-024.

Regionalna advokatska komora Bihać, na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi FBIH na svojoj konstituirajućoj Skupštini 12.07.2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore.

Organi Regionalne advokatske komore Bihać su : Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i Podpredsjednik,Disciplinski sud i disciplinski tužioc i Nadzorni odbor.

Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga područja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.

Predsjednik Regionalne advokatske komore Bihać je Abdagić Omer, advokat iz Cazina.Regionalna advokatska komora Zenica 

Regionalna advokatska komora Zenica ima svojstvo pravnog lica a sjedište je u Zenici, ulica Kočeva i Kočevska čikma broj 3b, tel/fax: +387 32 443-240: tel. +387 32 443-241.

Regionalna advokatska komora Zenica, na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi FBIH na svojoj konstituirajućoj Skupštini 20.07.2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore.

Organi Regionalne advokatske komore Zenica su : Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i Podpredsjednik,Disciplinski sud i disciplinski tužioc i Nadzorni odbor.

Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga područja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.

Potpredsjednik Regionalne advokatske komore Zenice  je Ramčić Ibrahim, advokat iz Bugona.Regionalna advokatska – odvjetnička komora Mostar 

Regionalna advokatska komora Mostar ima svojstvo pravnog lica a sjedište je u Mostaru, ulica Kralja Zvonimira 17/I, telefon / fax  + 387 036 324-664.

Regionalna advokatska komora Mostar, na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi FBIH na svojoj konstituirajućoj Skupštini  11.07.2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore.

Organi Regionalne advokatske komore Mostara su : Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i Podpredsjednik,Disciplinski sud i disciplinski tužioc i Nadzorni odbor.

Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga područja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.

Predsjednik Regionalne advokatske komore Mostar  je Palameta Zoran, advokat iz Mostara.Regionalna advokatska komora Tuzla 

Regionalna advokatska komora Tuzla ima svojstvo pravnog lica a sjedište je u Tuzli, ulica Valtera Perića broj 10, telefon  + 387 35 276-302, fax + 387 35 274-104.

Regionalna advokatska komora Tuzla, na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi FBIH na svojoj konstituirajućoj Skupštini  20.07.2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore.

Organi Regionalne advokatske komore Tuzle su : Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i Podpredsjednik,Disciplinski sud i disciplinski tužioc i Nadzorni odbor.

Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga područja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.

Predsjednik Regionalne advokatske komore Tuzla je Bahrija Dautović, advokat iz Tuzle.Regionalna advokatska komora Sarajevo 

Regionalna advokatska komora Sarajevo ima svojstvo pravnog lica a sjedište je u Sarajevu, ulica Radićeva broj 2, telefon + 387 33 553-700; .+387 33 227-131: fax + 387 33 553-701.

Regionalna advokatska komora Sarajevo, na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi FBIH na svojoj konstituirajućoj Skupštini 30.07.2002 godine usvojila je svoj Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore. Organi Regionalne advokatske komore Sarajevo su : Skupština, Upravni odbor, Predsjednik i Potpredsjednik,Disciplinski sud i disciplinski tužioc i Nadzorni odbor. 

Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga područja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.

Predsjednik regionalne advokatske komore Sarajevo je Bekir Gavrankapetanović, advokat iz Sarajeva