Latinske poslovice

Poslovice su kratke i vrlo sažete misaone cjeline, koje u vidu savjeta i pouke, iskazuju istinu o životu i čovjeku, proisteklu iz iskustva. U njima je koncentrirano narodno, viševijekovno iskustvo u svakodnevnim međuljudskim odnosima. One održavaju duh čitavog naroda. U nastavku Vam donosimo popis neke od latinskih poslovica i izreka koje možete koristiti u svakoj prilici.


A

Abnes carens – Tko je odsutan, ne dobiva ništa
Abusus abusum invocat – Jedna greška vuče drugu za sobom.
Abusus optimi pessimus – Najgora je zloupotreba najboljeg
Acta, non verba – Djela, ne riječi
Actori incumbit probatio – Teret dokazivanja je na tužitelju
Acti labores iucundi – Dovršeni su poslovi ugodni.
Alea iacta est! – Kocka je bačena ! ~ Julije Cezar pri prelasku rijeke Rubikona
Aliena mala utile exemolum - Tuđa nesreća koristan je primjer
Aliena ne cures – Nebrini se za tuđe stvari (pometi pred svojim vratima)
Aliud voluit, aliud dixit – Jedno je htio, a drugo je govorio (u zabludi).
Ama et fac, quod vis – Voli i radi što želiš. ~ Augustin
Amicus animae dimidium – Prijatelj je polovica duše
Anno domini – Godine Gospodnje
Ante Christum natum – Prije rođenja Krista.
Ars gratia artis – Umjetnost radi umjetnosti
Ars longa, vita brevis – Umjetnost je duga, život je kratak
Audentes deus ipse iuvat – Odvažnima pomaže Bog
Audaces fortuna iuvat – Hrabrima sreća pomaže.
Audiatur et altera pars – Neka se sasluša i druga strana
Audi, vide, tace si vis vivere in pace – Slušaj, gledaj, šuti, ako želiš živjeti u miru.
Aurora Musis amica - Zora je prijateljica muzama. (Umni posao najbolje je raditi u jutro)

B

Beati pauperes spiritu. – Blaženi siromasi duhom. ~ Isus, Evanđelje po Mateju
Bella matribus detestata – Majke mrze ratove ~ Horacije
Bis dat, qui cito dat – dvostruko daje tko brzo daje
Beneficium accipere est libertatem vendere. – Uslugu primiti, znači prodati svoju slobodu.
Bonis nocet, qui malis parcit – Dobrima škodi tko štedi zle
Bonus vir semper tiro. – Dobar čovjek uvijek je početnik ~ Marcijal
C
Capre diem, quam minimum credula postero – Iskoristi današnji dan, što manje se uzdaj u sutrašnji
Carum est, quod rarum est – Skupo je što je rijetko
Clara pacta, boni amici - Čist račun, duga ljubav
Clavus clavo extruditur - Klin se klinom izbija
Consultor homini tempus utilissimus – Vrijeme je najkorisniji savjetnik čovjekov
Cogito ergo sum. – Mislim, dakle postojim
Cornix cornici oculos non effodiet. - Vrana vrani oči ne kopa
Corruptio optimi cuiusque pessima- Kad se dobar čovjek pokvari, postaje najgori

D

Deforme est de se ipso praedicare - Neukusno je govoriti o samome sebi
De gustibus non est disputandum - O ukusima ne treba raspravljati
De mortuis nil (=nihil) nisi bene. - O mrtvima samo najbolje
Discardio Populo Nocet – Nesloga narodu škodi
Dictum, factum - Rečeno, učinjeno
Disce parvo esse contentus – Nauči biti zadovoljan malim
Divide et impera. – Podijeli i vladaj!
Divinum dare, humanum accipere - Davati je božanski, primati je ljudski
Dum spiro, spero. – Dok dišem, nadam se

E

Ego sum, qui sum. - Ja sam koji jesam
Ego sum via et veritas et vita - Ja sam put, istina i život
Epistula non erubescit. - Papir podnosi sve
Errando discimus. – Griješeći učimo
Errare humanum est. - Griješiti je ljudski
Ex iniuria ius non oritur. - Iz nepravde ne izniče pravda.
Ex nihilo aliquid facere. - Napraviti nešto iz ničega.
Exeptio regulum confirmat. – Iznimka potvrđuje pravilo
F
Faber est suae quisque fortunae - Svatko je kovač svoje sreće
Fama crescit eundo. - Glasina raste širenjem
Fama volat. - Glasina kruži
Fames cibi condimentum - Glad je začin hrani
Fas est et ab hoste doceri. - Ispravno je i od neprijatelja učiti
Favete linguis! – Zadržite jezik
Festina lente. - Požuri polako
Finis coronat opus. – Kraj djelo krasi
Fortes fortuna adiuvat. - Sreća pomaže hrabrima
Fata viam invenient. - Što je suđeno, pronaći će svoj put
H
Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. – Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini
Hodie mihi, cras tibi. - Danas meni, sutra tebi.
Homo homini lupus est. – Čovjek je čovjeku vuk.
Honores mutant mores! – Časti mijenjaju običaje
Historia est magistra vitae - Povijest je učiteljica života

I

In dubio pro reo. - U dvojbi, na strani optuženog
In vino veritas. - U vinu je istina
Inter arma (enim) silent leges. – Za rata (naime) zakoni šute
Iuventus- ventus. - Mladost- ludost
L
Labor omnia vincit. - Rad pobjeđuje sve
Larcima nil citius arescit – Ništa se ne osuši brže od suza
Lacrimis adamanta movebis – Suzama ćeš ganuti kameno srce
Lapsus linguae – govorna greška
Lapsus calami – greška u pisanju
Locus regit actum – Mjesto određuje postupak
Luat in corpore, qui non habet in aere. - Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom, tj. tjelesnom kaznom.- staro pravo
Lupus in fabula -Mi o vuku vuk na vrata
Limaperare sibi maximum imperium est -vladati sobom najveća je vlast

M

Manus manum lavat. - Ruka ruku mije
Mater certa, pater incertus est. - Majka je sigurna, ali ne i tko je otac
Maximum remedium irae mora est - Najbolji lijek za srdžbu je odgoda
Medicus curat, natura sanat. – Liječnik liječi, priroda ozdravlja
Medio tutissimus ibis. – U sredini je najbolje
Memento mori. – Sjeti se da ćeš umrijeti.
Mens sana in corpore sano. – U zdravom tijelu, zdrav duh
Mors certa, hora incerta. – Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.
Mors ultima ratio. – Smrt je posljednja istina
N
Nec est ullum magnum malum praeter culpam. – Nema većeg zla od grijeha
Nemo nascitur sapiens, sed fit. - Nitko se ne rodi mudar
Nihil illigitamus carborundum. – Ne dopusti da te poraze loši
Nil supra deos lacesso. – Ne tražim ništa iznad bogova
Nomen est omen. – Ime je znak
Non scholae, sed vitae discimus. – Ne učimo za školu, nego za život
Non omnia possumus omnes. – Ne možemo svi sve
Nihil homine est miserius aut superbus. - Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek

O

Obsequium amicos, veritas odium parit - Ugađanje stvara prijatelje, istina mržnju
Occasio facit furem - Prilika čini lopova
Omnia mea mecum porto - Sve svoje nosim sa sobom
Omnia praeclara rara. - Sve što je dragocjeno, rijetko je
Omnia tempus habet. – Sve ima svoje vrijeme
Ora et labora - Moli i radi
Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit. – Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže
Otium cum dignitate. - Odmor s dostojanstvom

P

Panem et circenses - kruha i igara
Pedibus compensanda est memoria - Tko nema u glavi, ima u nogama
Piscis primum a capite foetet - Riba najprije smrdi od glave
Poeta nascitur, orator fit - Pjesnik se rađa a govornik se stvara
Potius sero quam nunquam - Bolje kasno nego nikada
Post nubila Phoebus. – Poslije oblaka dolazi sunce
Promissio parit debitum - Obećanje stvara dug
Q
Quae hodie facere potes, in posterum ne distuleris - Što možes učiniti danas, ne odgađaj za kasnije
Qualis vita, finis ita – Kakav život, takva smrt
Qualis rex, talis grex. – Kakav pastir, takvo stado
Quem di diligunt, adolescens moritur – Koga bogovi vole, mlad umire
Qui non est mecum, contra me est. – Tko nije samnom, protiv mene je
Quot capita, tot sententiae. – Koliko ljudi, toliko ćudi
Quisque suas sustinet cruces – Svatko ima svoj križ
Qui tacet, consentire videtur - Tko šuti, čini se da pristaje
Qui ventum seminat, turbinem metet – Tko sije vjetar, buru će požeti
Quod in corbe sobrii, id in lingua ebrii - Što je trijeznom na srcu, to je pijanom na jeziku
Quot linguas calles, tot homines vales - Koliko jezika imaš, toliko ljudi vrijediš

R

Rebus sic stantibus. - Dok stvari tako stoje
Repetitio est mater studiorum - Ponavljanje je majka učenja

S

Sapere aude - Usudi se biti mudar
Sapienti sat - Pametnome dosta
Scientia ipsa potentia est – Znanje je samo po sebi moć
Sic transit gloria mundi – Tako prolazi slava svijeta
Scio nihil scio. – Znam da ništa ne znam
Si vis amari, ama - Ako želis biti ljubljen, ljubi
Si vis pacem, para bellum - Ako želis mir, spremaj rat
Sors aspera monstrat amicum - Ljuta nevolja pokazuje prijatelja
Suum cuique. – Svakom svoje

T

Tace, si vis vivere in pace - Šuti ako hoćeš živjeti u miru
Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Vremena se mijenjaju, i mi se mijenjamo s njima
Tempus fugit - Vrijeme leti
Tempus omnia revelat - Vrijeme sve otkriva
Tolle legge!- Uzmi i čitaj!

U

Ubi bene, ibi patria. - Gdje mi je dobro, ondje mi je domovina
Ubi concordia, ibi victoria – Gdje je sloga, tu je i pobjeda
Una hirundo non facit ver – Jedna lasta ne čini proljeće
Unos pro omnibus et omnes pro uno – Jedan za sve i svi za jednoga
Ut sementem feceris, ita metes - Kako posiješ, tako ćes i žeti

V

Vae soli! - Jao samome
Varietas delectat - raznolikost veseli
Vasa vacua maxime sonant. - Prazne posude najjače zvone
Veni, vidi, vici – Dođoh, vidjeh, pobijedih
Verba volant, scripta manet – Riječi lete, a ono sto je napisano ostaje
Veritas amara est – Istina je gorka
Verus amicus est tamquam alter idem - Pravi je prijatelj kao drugo ja
Via media optima – Najbolji je srednji put
Vinum bonum, pax in domum. - Dobro vino, mir u kući
Vivere tota vita discendum est. - Čovjek uči dok je živ
Vox populi, vox dei- Glas naroda, glas boga
Vulpes pilum mutat, non mores. – Vuk dlaku mijenja, ćud nikada

Z

Zelotipya oritum ex amore – Ljubomora izvire iz ljubavi

Nema komentara:

Objavi komentar